همکاری سه‌جانبه با کره‌جنوبی و ژاپن مهمترین موضوع برای واشنگتن است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: همکاری نزدیک بین کره‌جنوبی، ژاپن و آمریکا برای مواجهه با شماری از چالش‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله تهدیدات امنیتی کره‌شمالی، حیاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991754/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86