هشدار کره شمالی به آمریکا همزمان با نشست سه جانبه سران واشنگتن، سئول و توکیو


تهران – ایرنا – کره شمالی به تازگی و همزمان با نشست سه جانبه سران واشنگتن، سئول و توکیو، آمریکایی را متهم به نقض حریم هوایی خود کرد و هشدار داد برای حفظ تمامیت ارضی، دست به هر اقدامی خواهد زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203174/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86