هشدار چین به فرانسه/ اصل چین واحد، سنگ بنای صلح در تایوان است


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد که اصل چین واحد، سنگ بنای صلح در جزیره تایوان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311846/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA