هشدار وزیر دفاع چین به همتای آمریکایی خود: تایوان خط قرمز ماست


تهران – ایرنا – وزیران دفاع چین و آمریکا برای اولین بار پس از ۱۸ ماه در تماسی ویدیویی درباره بازسازی روابط نظامی و مدیریت روابط پرتنش گفت و گو کردند و مقام نظامی چین به طرف آمریکایی خود هشدار داد که ارتش آنها در برابر هرگونه فعالیتی که به دنبال «استقلال تایوان» یا حمایت خارجی از چنین اقدامات جدایی طلبانه‌ای باشد، محکم می‌ایستد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447422/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA