نگرانی سازمان جهانی بهداشت از افزایش آمار مبتلایان به کرونا در چین


تهران- ایرنا- سازمان جهانی بهداشت نسبت به افزایش آمار مبتلایان به کرونا در چین ابراز نگرانی و برای همکاری با آن کشور در این زمینه اعلام آمادگی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977265/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1