نگرانی‌های امنیتی اندونزی از تداوم درگیری‌ها در فلسطین اشغالی


تهران– ایرنا– منابع امنیتی در اندونزی معتقدند تشدید تنش‌ها در فلسطین اشغالی و انتخابات ریاست‌جمهوری آتی در اندونزی، فضای کشور را ناآرام کرده که این امر خطر حملات تروریستی را افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283681/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C