نمایندگان مجلس ملی چین سرنوشت وزرای برکنار شده را مشخص می‌کنند


تهران-ایرنا-رسانه های چینی گزارش دادند که نمایندگان کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین هفته آینده گردهم می آیند تا صلاحیت برخی از اعضای قوه قضاییه این کشور را بررسی کنند، روندی که می تواند سرنوشت «چین گانگ» و «لی شانگفو» وزیران خارجه و دفاع سابق چین را روشن کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326953/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF