نمایندگان رسانه‌ها: ریاست ایران بر اوآنا راه را برای همکاری ها میان اعضا خواهد گشود

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری «کازاینفرم»، اعضای رسانه های جمعی از مدیران ارشد و دیگر نمایندگان رسانه ها از کشورهای ژاپن، آذربایجان، ترکیه و فیلیپین تشکیل شدند که در روزهای جمعه و شنبه به ایران سفر کردند تا در هجدهمین مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه به میزبانی و ریاست ایران شرکت کنند.  

سازمان های خبرگزاری های آسیا-اقیانوسیه در سال ۱۹۶۱ با هدف تسهیل انتشار اطلاعات در منطقه تاسیس و از سوی بنیاد فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) حمایت شد. این سازمان اخبار مربوط به دو سوم جمعیت جهان را پوشش می دهدو اکنون ۴۴ عضو از ۳۳ کشور در آسیا و اقیانوسیه دارد. ایران به عنوان عضو قدیمی این سازمان از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ چندین بار ریاست اجلاس ها را به عهده داشته است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84921780/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7

اعضای رسانه های جمعی خاطرنشان کردند تردیدی وجود ندارد که برگزاری مجمع عمومی راهی به سوی همکاری های دوجانبه و چندجانبه خواهد گشود. آنها همچنین از اتاق خبر ایرنا برای آشنایی بیشتر با روند تولید و انتشار خبر دیدن کردند.  

این افراد روز شنبه در جلسه ای در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در تهران شرکت کردند و از بخش های مختلف این سازمان دیدن کردند. در جلسه ای که با حضور مدیران ایرنا برگزار شد به موضوع ریاست ایران در مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه (OANA) اشاره شد و در پایان تاکید شد که شاهد تقویت همکاری میان اعضای آژانس های خبری در آینده خواهیم بود.  

تحسین رسانه‌های جمعی از میزبانی ایران در هجدهمین مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه

کنفرانس مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه می تواند به پیشرفت ارتباطات و تعاملات در کنار بهبود روابط دوستانه در میان کشورهایی که با چالش های جهانی مواجه هستند کمک کند.  

پیش تر در هفدهمین مجمع عمومی سازمان های خبری آسیا-اقیانوسیه که در سئول برگزار شده بود، کشورها به نفع ایران برای ریاست هجدهمین دور این نشست در تهران رای داده بودند.