نظارت ارتش چین بر گشت‌زنی مشترک فیلیپین و آمریکا در دریای جنوبی چین


تهران – ایرنا – ارتش آزادی‌بخش خلق چین(PLA) اعلام کرد که در راستای محافظت قاطعانه از صلح و ثبات و حقوق دریایی خود، روز دوشنبه بر گشت‌زنی هوایی مشترک فیلیپین و آمریکا در دریای جنوبی چین نظارت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394317/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C