نخست وزیر ژاپن: متحدان غربی باید در مورد چین هماهنگ عمل کنند


تهران – ایرنا – فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در جریان سفری به آمریکا که با هدف تقویت اتحاد دو کشور در مواجهه با چالش‌های فزاینده پکن انجام شده، گفت: ژاپن، آمریکا و اروپا باید در مورد چین هماهنگ عمل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997881/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF