نخست وزیر ژاپن: اکنون باید از کاهش جمعیت جلوگیری کرد


تهران- ایرنا- نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه متعهد شد که اقدامات فوری برای مقابله با کاهش نرخ زاد و ولد در این کشور انجام دهد و گفت: این موضوع برای قدیمی‌ترین جامعه جهان «حالا یا هرگز» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007436/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF