ناو هواپیمابر آمریکایی به پایگاه بوسان در کره جنوبی رسید


تهران- ایرنا – نیروی دریایی کره جنوبی اعلام کرد ناوهواپیمابر یواس‌اس کارل وینسون ساعاتی پس از اینکه کره شمالی برنامه پرتاب موشک به فضا در روزهای آینده را به اطلاع ژاپن رساند، به پایگاه دریایی بوسان در جنوب شرقی کره جنوبی رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297930/%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF