میهمان ناخوانده آمریکایی در آبهای آسیایی


تهران – ایرنا – خبرگزاری رسمی کره جنوبی روز سه شنبه به نقل از یک مقام رسمی کاخ سفید خبر داد یک فروند زیردریایی غول پیکر آمریکا با قابلیت حمل سلاح اتمی برای نخستین بار طی دهه های گذشته، وارد آبهای کره جنوبی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173587/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C