میزان محبوبیت رئیس جمهوری کره جنوبی به ۳۵.۴ درصد کاهش یافت


تهران- ایرنا – براساس یک نظرسنجی در میانه بحث ها درباره تصمیم دولت کره جنوبی برای تغییر مکان سردیس جنگجوی مستقل در این کشور میزان محبوبیت رئیس جمهوری به ۳۵.۴ درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219782/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B5-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA