مقام کاخ سفید: چالش با آمریکا، کره جنوبی و ژاپن چالش برای همه تلقی خواهد شد


تهران – ایرنا – یک مقام ارشد کاخ سفید امروز سه شنبه گفت سران کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن در خلال نشست سه جانبه هفته گذشته خود توافق کردند به تعامل در مورد بحران های پیش رو بر اساس این گزاره که “چالش برای هر یک از ما چالشی برای همه ماست” متعهد باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206454/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87