مقام چین در سازمان ملل : پکن برای ایجاد شرایط گفت و گوی روسیه و اوکراین آماده است


تهران-ایرنا- معاون سفیر چین در سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که چین آماده است تا شرایط لازم را برای مذاکرات روسیه و اوکراین فراهم کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85442235/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87