مقام چینی: آماده همکاری برای کمک به اجرای توافق ۲۵ ساله ایران-چین هستیم

وی افزود: در سال های اخیر، تحت هدایت راهبردی سران دو کشور، مشارکت راهبردی همه جانبه بین چین و ایران به صورت همه جانبه تعمیق یافته است، اعتماد متقابل سیاسی بین دو طرف روز به روز افزایش یافته است و دو کشور در مورد مسائل مربوط به منافع اصلی از یکدیگر حمایت می کنند. چین و ایران تحت راهنمایی طرح” یک کمربند و یک جاده” در زمینه های مختلف همکاری می کنند و نتایج فراوانی به دست گرفته اند، منافع واقعی برای مردم دو کشور ارمغان آورده است.

لین سونگتیان با اشاره به اهمیت نقش شهرهای خواهر خوانده دو کشور در کمک به تعمیق و گشترش همکاری های دوجانبه در زمینه های گوناگون ، تاکید کرد: همکاری شهرها خواهر خوانده بستر مهمی برای تبادلات دوستانه بین مردم، همکاری‌های اقتصادی و تجاری سودمند متقابل، مبادلات فرهنگی و یادگیری بین کشورها و همچنین نیروی مهمی برای پیشبرد توسعه روابط دوجانبه است. در حال حاضر چین و ایران ۱۱ جفت استان و شهر خواهر خوانده با یکدیگر دارند و همکاری های دوجانبه در این شهرها در زمینه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، آموزشی و گردشگری روز به روز بیشتر می شوند.

وی یادآور شد: انجمن دوستی خلق چین با کشورهای خارجی و انجمن دوستی ایران و چین سال ها با یکدیگر همکاری نزدیک داشته اند و کمک های مثبتی در پیشبرد روابط دوجانبه و تقویت دوستی بین دو ملت داشته اند. از سال ۲۰۱۰، دو انجمن ۱۲ نشست سالانه متوالی برگزار کرده است. با توجه تغییرات شرایط بین المللی و چالش های اپیدمی، نشست سالانه انجمن دوستی چین و ایران هیچ گاه قطع نشد که عزم راسخ دو طرف برای همکاری و فایق بر مشکلات به طور کامل نشان می دهد.

این مقام چینی با تاکید بر ضرورت افزایش تعداد شهرهای خواهرخوانده میان دو کشور و غنی سازی مفهوم همکاری خواهر شهرها و شرکت غیر دولتی، گفت: برای ترویج حمایت مشترک شهرهای خواهر و سازمان های مردم در اجرای ابتکار”یک کمربند و یک جاده”، افزایش مبادلات و همکاری های دوستانه و سودمند در زمینه های اقتصادی و تجاری، نوآوری های علمی و فناوری، فرهنگی و غیره به صورت همه جانبه و تثبیت و تحکیم بنیان منافع و بنیاد اجتماعی افکار عمومی دوستی بین دو کشور تلاش می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84862835/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86به گزارش خبرنگار ایرنا، «لین سونگتیان» روز سه شنبه در سیزدهمین نشست وبیناری مشترک سالانه های انجمن دوستی ایران و چین و همتای چینی خود که به میزبانی طرف چینی و با حضور سفرای دو کشور، روسای انجمن ها و برخی سفرای سابق و کارشناسان حوزه روابط دو کشور برگزار شد،  با اشاره به روابط تاریخی و دوستی دیرینه و باستانی ایران و چین گفت: از زمان برقراری روابط دیپلماتیک چین و ایران در نیم قرن پیش، روابط  این دو کشور با وجود تغییر شرایط بین المللی، به طور پایدار توسعه یافته است و دوستی سنتی با گذشت زمان قوی تر شده است.

لین سونگتیان با اشاره به همکار های چین و ایران درحوزه مقابل با شیوع همه گیری کووید ۱۹ گفت: خرسندیم در مواجهه با همه گیری جهانی کووید-۱۹ و اشکال مختلف اعمال سلطه جویانه، دولت ها و مردم چین و ایران همواره یکدیگر را درک کرده و از یکدیگر حمایت کرده و قاطعانه از منافع مشترک دو کشور و کشورهای در حال توسعه دفاع کرده اند.