مقام آفریقای جنوبی: گسترش بریکس در نشست سران اعلام می‌شود


تهران-ایرنا- سفیر آفریقای جنوبی در گروه بریکس اعلام کرد: در مراحل آخر اعلام گسترش این گروه هستیم و مطمئن هستم که این امر در نشست کنونی سران رخ خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207685/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF