معیشت بیش از ۳ میلیارد نفر در جهان به تنوع زیستی دریایی و ساحلی وابسته است


تهران- ایرنا- یک رسانه چینی با اشاره به اینکه معیشت بیش از ۳ میلیارد نفر در جهان به تنوع زیستی دریایی و ساحلی وابسته است، گزارش داد که پکن به تلاش‌ها برای تقویت تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم ادامه می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971469/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C