معاون نخست وزیر چین بر جلوگیری از بیماری‌های همه‌گیر و بازگشت فقر تاکید کرد


تهران- ایرنا- معاون نخست وزیر چین روز دوشنبه در سفر به مناطق سیل‌زده این کشور بر جلوگیری از شیوع بیماری‌های همه‌گیر و بازگشت فقر پس از وقوع فجایع طبیعی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199208/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA