مسکو: تجارت روسیه با چین و آمریکای جنوبی به سرعت در حال توسعه است


تهران-ایرنا- معاون نخست وزیر روسیه که ریاست هیئت این کشور در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا- پاسیفیک (APEC) در سانفرانسیسکو را بر عهده دارد، گفت: تجارت روسیه با چین و کشورهای آمریکای جنوبی به سرعت در حال توسعه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293019/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87