مخبر: دولت سیزدهم مصمم به رفع موانع موجود در مسیر همکاری شرکت‌های ایرانی و چینی است


پکن- ایرنا- محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در سخنانی در همایش تجاری ایران و چین، گفت: دولت سیزدهم مصمم است موانع موجود در مسیر همکاری شرکت‌های ایرانی و چینی را برطرف کند و بستر لازم برای روابط با ثبات و پر منفعت برای طرفین را فراهم آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282056/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C