محکومیت حمله به کنسولگری ایران در دمشق/ واشنگتن نقش سازنده ایفا کند


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه چین در گفت و گو با همتای آمریکایی خود حمله به کنسولگری ایران در دمشق را به شدت محکوم کرد و از واشنگتن خواست تا «نقش سازنده‌ای» در خاورمیانه ایفا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85441934/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7