محققان ژاپنی بدنبال تولید برق از برف


تهران- ایرنا- محققان ژاپنی در شهر آموری با هدف دستیابی به یک منبع انرژی تجدیدپذیر برای پوشش کمبود برق، تحقیقات خود را در مورد چگونگی تولید برق از برف آغاز کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992800/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%81