مایکروسافت آژور و مزیتهای سرویس ابری آن

برای مثال کشور نروژ در حال حاضر شروع به گسترش استفاده از خودروهای برقی کرده و اعلام نموده تا سال ۲۰۲۵ تردد خودروهای بنزینی در این کشور ممنوع خواهد شد. با پوشیدن هدست گسترش واقعیت مجازی یا مشاهدهی تصویر هولوگرافیک، نهتنها دستورالعملهای تعمیر، بلکه نقشهی مکانی از اجزای دستگاه را به نمایش میگذارد. ازآنجاکه یک شغل، تنها مجموعهای از وظایف مختلف است، محققان میخواستند این ایده را گسترش دهند، همچنین ممکن بود تا از این پرسشنامه برای سنجش تمامی حرفهها استفاده کنند تا متوجه شوند آیا مناسب ماشین لرنینگ هستند یا خیر. با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر (انرژی خورشیدی) در سازه میتوان هزینه مصرف انرژی را تا حدی زیادی کاهش داد و به محیط زیست کمک چشمگیری شده است. در عکس سمت چپ رباتیست که برای وجین ساخته شده است ، سازندگان این ماشین ادعا کرده اند که این ماشین تا 75 درصد اثرات آفت کش ها را کاهش داده است .

البته بازاریابی هوشمند، تشخیص بیماری، پیگیری حضور در مدارس و ادارات و امور اینچنینی نیز از فناوریهای تشخیص تصویر بهره میجویند. بهنظر میرسد که هر روز یک الگوریتم جدید، کامپیوترها را قادر میسازد تا بیماری را با دقت بیسابقهای تشخیص دهند. انتظار میرود که Cape Air بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی محلی، از اولین مشتریان جدی این مدل هواپیماها باشد و هواپیمای برقی ۹ سرنشین آلیس را از شرکت Eviation خرید. برخی از شرکتهای هواپیمایی تلاشهایی برای کاهش میزان کربن تولیدشدهی خود را آغاز کردهاند؛ بااینحال هنوز نیازمند کاهش چشمگیری در این زمینه هستیم. وقتی هیدروژن میسوزد، تنها محصول جانبی آن آب است؛ بههمیندلیل، هیدروژن برای دههها منبع انرژی با تولید کربن صفر بوده است. وقتی آمبولانس میرسد، درهای ورودی باز میشوند و یک آسانسور در موقعیت قرار میگیرد. با حرکت مارتا از اتاق خواب به آشپزخانه، چراغها روشن میشوند و دمای محیط تنظیم میشود. مارتا را تصور کنید که هشتادساله است.

این رهنمودها شامل مجموعهای از اندازهگیریهای کلیدی مانند میزان انتشار و میزان مصرف آب درنظرگرفتهشده برای بهبود عملکرد و شفافسازی آنها بود. در حقیقت هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ مانند یک کودک نوپا هرروز بیشتر از قبل یاد میگیرند. یادگیری ماشین نیز می تواند بی نظارت باشد و برای یادگیری و شناخت فرم ابتدایی رفتار موجودات مختلف و سپس پیدا کردن ناهنجاری های معنادار استفاده شود. کلریتی به شما این امکان را میدهد تا رفتار کاربران را براساس نوع دستگاه مورد استفاده بررسی کنید. آیا یک روز میتوان ۸۰ درصد از باتری اتومبیلهای تمام الکتریکی را در عرض تنها ۱۵ دقیقه شارژ کرد؟

در ماه دسامبر، شرکت کالیفرنیایی QuantomScape به اعلام اعداد و ارقام مربوط به برخی از باتریهای لیتیون فلز و حالت جامد خود پرداخت که برای استفاده در اتومبیلهای الکتریکی طراحی شده بودند و این شرکت مسلما در جلب توجه عمومی موفق بود. زمانیکه سیستم آنها را ازطریق سریعترین مسیر به اورژانس هدایت میکند، یک تیم جراحی از رایانش فضایی مکانی استفاده میکند تا طراحی کل اتاق عمل را طرحریزی کرده یا یک مسیر جراحی را برای بدن این بیمار برنامهریزی کند. هستههای تانسور تورینگ طیف وسیعی از دقتها را برای آموزش یادگیری عمیق و استنتاج، از FP32 تا FP16، تا INT8 و همچنین INT4 ارائه میکنند تا جهشهای عظیمی در عملکرد نسبت به پردازندههای گرافیکی معماری NVIDIA Pascal ارائه دهند. اگرچه ویندوز ۸ به پروژه شکستخوردهای تبدیل و انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح شد، اما ویندوز ۱۰ توانست دوباره مایکروسافت را سربلند کند. یک سال بعد نسخه پیشرفتهتر ایکس باکس وان اس یعنی ایکس باکس وان ایکس (Xbox One X) نیز عرضه شد که نسبت به نسخه قبلی خود دارای قدرت پردازش بیشتری و حافظه رم بیشتر است. این نکات مثبت زمانی آشکار خواهد شد که رایانهٔ شما دارای یک پردازندهٔ قدرتمند (و ترجیحاً دوهستهای) و کارت گرافیکی بالا و حداقل رم یک گیگابایت و فضای هارددیسک حداقل به میزان ۱۵ گیگابایت باشد.

در سالی که گذشت، چندین راه خلاقانه برای بهبود عملکرد الکترودها کشف شد، متوجه شدیم که استفاده از گرافین میتوان الکترولیتها را سرسختتر کند و مواد پیشرفته هم به ساخت باتریهایی با قابلیت شارژ سریعتر منجر شدند. و پس از دانلو آن را اجرا کنید. شما میتوانید با اندکی کدنویسی، اطلاعات بیشتری مانند اطلاعات در مورد صفحه کنونی کاربر، اطلاعات خود کاربر، آب و هوای محل زندگی کاربر یا موارد دیگر را به Clarity ارسال کنید. فقط این هماهنگی مدتی طول خواهد کشید تا به حالت ثبات برسد؛ اتفاقی که بدون شک کاربران کم حوصله را آزرده خاطر خواهد کرد. که به آن تکنولوژی ساخت و ساز گفته میشود. درحالحاضر، سالانه چهارمیلیارد تن سیمان تولید میشود؛ بااینحال بهدلیل افزایش شهرنشینی، طبق گزارش چاتهام هاوس انتظار میرود این رقم به پنجمیلیارد تن در ۳۰ سال آینده برسد. طبق محاسبات انجام شده، ۲/۵ درصد کربن تولید شدهی سال ۲۰۱۹ در جهان مربوط به مسافرتهای هوایی بوده است که این رقم تا سال ۲۰۵۰ میتواند افزایش سه برابری داشته باشد. بههمیندلیل، محققان و شرکتهای نوپا در حال کار روی تولید سیمان با حداقل انتشار کربن هستند.

دولت در آن زمان اینگونه برداشت میکرد که رویههای مایکروسافت باعث شدهاند که مشتریان سیستمعامل این شرکت به طرز ناعادلانهای از امتحان کردن برنامههای جایگزین، دلسرد سایت gadgets361 شوند. فناوری فول داپلکس باعث به وجود آوردن چه امکاناتی درفناوری 5G خواهد شد؟ بوده است؛ اما با وجود پیشرفتهای بسیار، همچنان موانع مختلفی برای اجرای گستردهی این فناوری در تحقیقات پزشکی و درمان باقی مانده است. اگرچه بهطور مؤثر دیاکسیدکربن را به مولکولهای دیگر فقط در واکنش به نور فرابنفش تبدیل میکند، آلایش آن با نیتروژن انرژی موردنیاز برای انجام این کار را کاهش میدهد. بهعنوان مثال، شاید اگر انسانهای مجازی میتوانستند در بعضی از مراحل یک آزمایش برای واکسن ویروس کرونا، جایگزین افراد واقعی شوند، ممکن بود روند پیشرفت ابزاری پیشگیرانه را سرعت بخشیده و روند همهگیرشدن این بیماری را کاهش دهند. این فناوری فراتر از سرعت بخشیدن به نتایج و کاهش خطرات آزمایشهای بالینی، در محیط مجازی میتواند بهجای مداخلات مخاطرهآمیز نیز استفاده شود که برای تشخیص یا برنامهریزی درمان بیماریهای خاص موردنیاز است. بهعنوان مثال، ادارهی غذا و داروی آمریکا از شبیهسازیهای کامپیوتری بهجای آزمایش انسان برای ارزیابی سیستمهای ماموگرافی جدید استفاده میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا مسئول قانونی است که در سال ۲۰۱۸ برای سختگیرانهتر کردن مقررات صادراتی برای فناوریهای پیشرفته وضع شد.

همینطور که باتری شارژ میشود، روی سطح لیتیوم فلز شاهد شکلگیری چیزی به نام دندریت هستیم که میتواند منجر به اتصالی، آتشسوزی و در نهایت از کار افتادن دستگاه شود. 2. رویکرد نرمافزاری که تحت عنوان تکنولوژی تدریس نیز شناخته میشود، بیشتر به جنبههای رفتاری و روانشناسی یادگیری میپردازد. گستردگی کاربرد بیوتکنولوژی در قرن 21 بحدی است که، اقتصاد، بهداشت، درمان، محیط زیست، آموزش، کشاورزی، صنعت، تغذیه و سایر جنبههای زندگی بشر را تحت تأثیر شگرفت خود قرار خواهد داد. از جنبههای رو به رشد و موثر در فناوریهای پوشیدنی میتوان به سبکتر شدن آنها اشاره کرد. متخصصینی که وظیفه مدیریت حجم زیادی از دادهها را دارند، به اهمیت و ارزش فناوریهای ماشین لرنینگ پی بردهاند.

میلیون ها گوشی اندرویدی در معرض خطر هک شدن! چه موضوع صحبت ساخت سریعترین الکترودهای جهان باشد، چه ساخت قطعات باتری با ضایعات اتمی و چه جلوگیری از خطر آتشسوزی با امواج صوتی، سال ۲۰۲۰ نشان داد که محققان سراسر جهان بسیار خلاق بوده و مشغول به توسعه انبوهی از تکنولوژیهای گوناگون برای نسل بعدی فضای ذخیرهسازی انرژی شدهاند. ماشین لرنینگ امکان تحلیل حجم انبوهی از دادهها را میسر میکند. برنامه مایکروسافت از این جهت کاملاً مشخص است چون این شرکت معمولاً هر دو یا سه سال یک بار نسخه جدیدی از آفیس منتشر میکند پس در نهایت، اشخاصی که همیشه جدیدترین نسخه از آفیس را میخرند، به اندازه مشترکان مایکروسافت 365 هزینه میکنند. چون هر لایه قبل از رسیدن داده به لایه بعدی، عملیات خاصی را روی درونداد انجام میدهد. برای این کار، ابتدا اطلاعات مشتریان را مثل؛ قد، وزن، شغل، حقوق، سبد خریدشان و… بهعنوان مثال، کنسرسیومی (انجمنی که معمولا از چندین شرکت تشکیل شده است) از شرکتهای پشتیبان پروژه ای بهنام Gigastack قصد دارد نیروگاه بادی دریایی Horn sea Two Ørsted را به ۱۰۰ مگاوات الکترولیزر برای تولید هیدروژن سبز در مقیاس صنعتی مجهز کند. این آژانس همچنین راهنمایی برای طراحی و آزمایش داروها و دستگاههایی که شامل بیماران مجازی است را منتشر کرده است.

این فناوری یا آزمایش داروها و درمانهای موجود روی اندامهای مجازی یا سیستمهای بدن برای پیشبینی اینکه انسان چگونه به این درمانها واکنش نشان میدهد، طراحی شدهاند. در مثالی دیگر، به طور مشابه میتوان گفت در شبکه اجتماعی لینکدین، اینکه در چه زمانی چه درخواستی داده شود، بهتر است با چه کسی ارتباط برقرار کرد و سطح مهارتهای فرد نسبت به افراد مشابه خود را نشان میدهد. برخی برنامههای کامپیوتری که اشیایی را در دنیای مجازی ایجاد کردهاند، به حسگرها و موتورها اجازه میدهند تا در دنیای واقعی نیز به آنها واکنش نشان دهند. این سیستم پزشکان را قادر میسازد تا بیماری عروق کرونر را براساس تصاویر سیتیاسکن قلب بیمار تشخیص دهند. همچنین، روشهای هوش مصنوعی که در درجهی اول برای تشخیص تصویر ایجاد شدهاند، باید برای ارائهی بینشهای بیولوژیکی توسعه یابند. برای همه تون سلامتی آرزو میکنم. برای مثال، برخی ساعتهای هوشمند شامل یک حسگر هستند که بهطور خودکار به افراد دربارهی لختگی دهلیزی و ضربان قلب نامنظم هشدار میدهند. پزشکی با محاسبات و شبیهسازی رایانهای، امکان انجام ارزیابیهای سریع و ارزان از ایمنی و اثربخشی و کاهش شدید تعداد افراد زندهی موردنیاز برای آزمایشها را فراهم میکند.

این فناوری به دستگاه های هوشمند این امکان را می دهد تا سریع تر به داده ها دسترسی پیدا کنند و زمان پردازش آن ها را کوتاه می کند. اما اکنون با پرینت سه بعدی امکان درست کردن ماکت به صورت مجازی وجود دارد و طراحان می توانند با استفاده از این پرینت حتی پیچیده ترین طرح ها را ایجاد و بررسی کنند، خطاهای آن را بگیرند و اصلاح کنند. معایب یادگیری ماشین، محدودیتها و عوارض جانبی آن را گوشزد میکند. چالش اصلی در یادگیری ماشین، نبود دیتا یا نبود تنوع در مجموعه داده­ها است. فناوری یا تکنولوژی شگردها وبه کاربردن ابزارها، دستگاهها، مادهها و فرایندهایی گره گشای دشواریهای انسان است. این فناوری آنچنان عمیق و گسترده نیست که بهزودی جایگزین پزشکی شود؛ اما میتواند برای نگرانیهایی که نیاز به پیگیری دارند و امکان دسترسی به پزشک را ندارند، فناوری مفیدی باشند. اگر تکنسین با نسخهی واقعیت مجازی از مکانی دورافتاده سروکار داشته باشد تا چندین ربات را بهصورت مستقیم راهاندازی کند، الگوریتمهای محاسبهی فضایی میتوانند به بهینهسازی ایمنی، کارایی و کیفیت بهتر کار او کمک کنند. اگر گربه از کنار او عبور کند، حرکت صندلی مارتا آهسته میشود. اگر مارتا هنگام خوابیدن ناگهان سقوط کند، مبلمانش برای محافظت از او تغییر مکان میدهند و زنگ هشدار برای پسرش و ایستگاه نظارت محلی به صدا درمیآید.

این تکنولوژی میتواند ردیابی مبتنیبر مکان را به یک قطعه از تجهیزات یا یک کارخانه اضافه کند. وقتی او به آشپزخانه میرسد، میز برای راحتی دسترسی او به یخچال و اجاق گاز حرکت میکند و تغییر مکان میدهد. وقتی نوبت به بهبود عملکرد باتریها با استفاده از مواد جدید برسد، گزینههای زیادی روی میز یافت خواهد شد، اما آنچه بیشترین پتانسیل را دارد لیتیوم فلز است. جهت آشنایی با مجموعه آفیس و ابزارهای آن ، میتوانید به وب سایت فرادرس مراجعه کنید که هم آموزش های رایگان و هم آموزش های پولی زیادی را به اشتراک گذاشته است. با تمام نوآوریهای محصولات مایکروسافت و تلاشهای این شرکت برای سلطه بر بازار اینترنت، این مجموعه نتوانست در بخش وب و اینترنت به گرد پای گوگل و حتی یاهو برسد.

از این کاربرد در موارد بسیاری از جمله اهداف امنیتی مانند شناسایی مجرمان، جستجوی افراد گمشده، کمک به پزشکی قانونی، تحقیقات بازاریابی هوشمند، تشخیص بیماریها، حضور در مدارس و موارد دیگر استفاده میشود. جامعهی علمی و شرکای صنعتی در حال پرداختن به این مسائل ازطریق ابتکاراتی مانند پروژهی قلب زنده با استفاده از این سیستمها هستند. در سناریویی رایج، شرکتهای فستفود و خردهفروشی میتوانند رایانش فضایی مکانی را با تکنیکهای مهندسی صنعتی استاندارد مانند تحلیلهای زمان و حرکت، ترکیب کنند تا کارایی کسبوکار خود را افزایش دهند. همین نوآوری منجر به ساخت یک لایه محافظتی روی سطح قطب مثبت لیتیوم فلز شد که آن را در حداقل ۵۰۰ چرخه شارژ باثبات نگه میدارد.