لغو روادید چین با ۱۵۷ کشور/ پکن به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها پایبند است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن از سال گذشته تاکنون صدور روادید را با ۱۵۷ کشور جهان لغو کرده است؛ وی همچنین با تاکید بر اینکه پکن به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها پایبند است، ادعاهای مسئولان لیتوانی را در مورد مداخله چین در انتخابات رد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85410642/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C