فیلیپین خواستار آغاز اکتشافات منابع انرژی در دریای چین جنوبی شد


تهران-  ایرنا- فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین روز یکشنبه اعلام کرد این کشور می کوشد تا “مسائل اکتشافی” در دریای چین جنوبی را حل  و فصل کند، بنابراین می تواند پروژه های جدید اکتشاف انرژی را در این آبراه غنی از منابع آغاز کند تا انرژی مورد نیاز کشورش را تامین کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85324688/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C