فیلیپین اقدام پکن در نصب مانع شناور در دریای چین جنوبی را محکوم کرد


تهران- ایرنا- فیلیپین یکشنبه شب اقدام گارد ساحلی چین به دلیل نصب آنچه که آن را مانع شناور در منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی می‌خواند، محکوم کرد و گفت که نصب این موانع از ورود قایق‌های ماهیگیری فیلیپینی به این منطقه جلوگیری می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237818/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85