فوران کوه آتشفشان روآنگ اندونزی / ۲۷۲ خانوار منازل خود را تخلیه کردند


تهران– ایرنا – سازمان ملی کاهش بلایای اندونزی (BNPB) امروز چهارشنبه گزارش داد که ۲۷۲ خانواده یا ۸۲۸ نفر از جزایر سیاو تاگولاندانگ بیارو در استان سولاوسی شمالی، به دلیل فوران کوه آتشفشان روانگ با کشتی محل سکونت خود را ترک کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447941/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A2%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B7%DB%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87