فاز جدید همکاری‌های نظامی پاکستان با چین برای ساخت تانک پیشرفته + فیلم


اسلام‌آباد – ایرنا – پروژه ساخت تانک «حیدر» در پاکستان تحت فناوری‌های پیشرفته و کاربرد تسلیحاتی با مشارکت چین فصل جدیدی در همکاری‌های نظامی ۲ کشور را رقم زده و پاکستان این پروژه را تلاش بی وقفه صنعت نظامی خود برای برتری در نوآوری های دفاعی اعلام می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85410471/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87