فارن‌پالیسی: مخالفان طالبان نمی‌توانند به توافق برسند


تهران- ایرنا- نشریه فارن‌پالیسی در گزارشی با اشاره به حضور گروه‌های سیاسی مختلف افغانستان برای حضور در «نشست امنیتی هرات» در تاجیکستان نوشت که مخالفان طالبان نمی‌توانند سر هیچ چیز به توافق برسند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312639/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF