فارن‌پالیسی: عشق به تحریم‌، افول آمریکا را در پی دارد


تهران- ایرنا- نشریه فارن‌پالیسی در مقاله‌ای با اشاره به شکست ایالات متحده در سیاست اعمال تحریم‌ها عنوان کرد که زمان آن رسیده واشنگتن متوجه شود که عشق به تحریم‌ها قدرت جهانی دیپلماتیک و اقتصادی‌اش را تضعیف می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180198/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF