غرب از چین خواست که برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌های کره شمالی کمک کند


تهران- ایرنا- گروه هفت، اتحادیه اروپا و سه کشور دیگر در نامه‌ای از چین درخواست کردند تا به جلوگیری از اقدام کره شمالی در دور زدن تحریم‌های سازمان ملل از طریق آبهای سرزمینی چین کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176737/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C