عربستان میزبان بزرگترین نشست تجاری مشترک چین و اعراب


تهران- ایرنا- وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد عربستان روزهای 21 و 22 خرداد ماه جاری میزبان بزرگترین نشست تجاری مشترک چین و اعراب خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131669/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8