عذرخواهی رییس‌جمهور کره‌جنوبی برای ناکامی در کسب میزبانی اکسپو ۲۰۳۰


تهران – ایرنا – رئیس جمهور کره جنوبی بعد از ناکامی در کسب عنوان میزبانی نمایشگاه اکسپو ۲۰۳۰ و انتخاب عربستان برای این میزبانی، از ملت خود عذرخواهی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307154/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88