صنعت ادبی ژاپن در شوک استفاده نویسنده برجسته از هوش مصنوعی


تهران – ایرنا – اظهارات نویسنده‌ برجسته ژاپنی که فاش کرد از هوش مصنوعی برای نوشتن رمانی استفاده کرده که برنده معتبرترین جایزه کتاب ژاپن شده، صنعت ادبی این کشور را در شوک فرو برده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377894/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C