صادرات تجهیزات نظامی، دلیل افزایش تجارت سئول- ورشو


تهران- ایرنا – داده های تجاری کره جنوبی نشان می دهد لهستان به عنوان پنجمین منبع تجاری بزرگ کره جنوبی در بازه زمانی ژانویه تا آوریل سال جاری میلادی به لطف افزایش صادرات صنعت دفاعی تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136699/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88