شی: روابط پکن و بروکسل برای صلح و رفاه جهانی ضروری است


تهران-ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در دیدار با «چارلز میشل» رئیس شورای اروپا و «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، تاکید کرد که روابط پکن و بروکسل برای صلح، ثبات و رفاه جهانی، ضروری است


منبع: https://www.irna.ir/news/85314677/%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA