شی خطاب به ارتش چین: با تمام توان، آمادگی رزمی را تقویت کنید

شی جینپینگ در پایان سخنانش از اهمیت نقش عملیات مشترک مرکز فرماندهی در اجرای استراتژیک فرماندهی سخن گفت و افزود این مرکز باید به ماموریت ها و وظایف خود متعهد بماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936961/%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

وی در سخنانش گفت با تغییرات نهانی که در این قرن بوجود آمد و در حال افزایش نیز است چین نیز با بی ثباتی و تردیدهایی در شرایط امنیتی خود مواجه شده است. بدین ترتیب ارتش این کشور وظایف سختی را باید بر دوش کشد.  

رئیس جمهوری چین که به همراه دیگر اعضای حزب کمونیست کمیته مرکزی بود در سخنانش گفت این دیدار نشانگر تصمیم جدید در حزب کمونیست کمیته مرکزی چین برای انجام مفاد بیستمین کنگره ملی این حزب و تقویت تمرینات ارتشی و آمادگی رزمی است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری چاینا دیلی، «شی جینپینگ» دبیرکل حزب کمونیست کمیته مرکزی چین و رئیس جمهوری این کشور طی دیدار از عملیات مشترک فرماندهی مرکزی در پکن دستورالعمل هایی درباره افزایش قدرت و تمرکز برای آمادگی رزمی و افزایش ظرفیت های جنگی برای حفظ تمامیت ارضی، امنیت و پیشبرد منافع کشور مطرح کرد.  

وی همچنین اشاره کرد کنگره برنامه های استراتژیک برای دفاع ملی و پیشرفت نیروهای ارتش چین دارد و تاکید کرد اهداف در نظر گرفته شده برای ارتش آزادی مردم در ۲۰۲۷ تحقق خواهد یافت. به علاوه از ارتش چین خواست تا وفادارانه در اجرای برنامه ها بکوشند.