شی جین پینگ: چین مایل به ایفای نقش بیشتر در توسعه جهانی است


تهران- ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در دیدار با «آودری آزولای» مدیرکل یونسکو تاکید کرد که پکن مایل به همکاری با سازمان یونسکو برای ترویج صلح و توسعه جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243061/%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA