شکار با عقاب در مغولستان؛ حفظ سنت و توسعه گردشگری


تهران – ایرنا – مغولستان با برگزاری جشنواره‌های شکار با عقاب، ضمن حفاظت از این سنت تاریخی، روی توسعه گردشگری در این کشور نیز سرمایه‌گذاری می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060317/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C