شهادت ۷ کودک فلسطینی در اثر گرسنگی


تهران – ایرنا – «اشرف القدره» سخنگوی وزارت بهداشت غزه امروز پنجشنبه با ابراز نگرانی از شرایط بسیار اسف بار شمال نوار غزه در اثر جلوگیری از ورود مواد غذایی و کمک های حیاتی به این منطقه، اعلام کرد که ۷ کودک فلسطینی در اثر گرسنگی به شهادت رسیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402120/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DB%B7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C