شمار قربانیان رانش زمین در فیلیپین به ۹۲ نفر رسید


تهران – ایرنا – مقامات فیلیپین امروز پنجشنبه اعلام کردند، تلفات ناشی از رانش زمین در جنوب فیلیپین به ۹۲ نفر افزایش یافته و جستجو برای یافتن مفقودین همچنان ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85387901/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF