شمار تلفات زلزله چین به ۱۴۹ تن افزایش یافت


تهران- ایرنا- رسانه‌های چینی اعلام کردند شمار تلفات زلزله هفته گذشته در نزدیکی شهر گانسو به ۱۴۹ تن افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332943/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B9-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA