سیاست «صبر استراتژیک» خط قرمزهای ایران را شامل نمی‌شود


تهران- ایرنا- پاسخ شب گذشته تهران به حمله هوایی روز ۱۳ فروردین رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق را می‌توان بیانگر این حقیقت دانست که سیاست «صبر استراتژیک»، خط قرمزهای جمهوری اسلامی را در دفاع از منافع ملی برابر تعرضات و تجاوزات پیدا و پنهان صهیونیست‌ها، شامل نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85443811/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF