سنگاپور برای انتقال قدرت آماده می‌شود


تهران- ایرنا- لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور اعلام کرد پیش از انتخابات عمومی سال آینده در کشورش از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد و به این ترتیب این کشور آسیایی برای روند انتقال قدرت آماده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85281566/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF