سناتور آمریکایی اعمال سخت‌گیرانه‌ترین استانداردها را برای چین خواستار شد


تهران- ایرنا – یک سناتور ارشد آمریکایی از وزارت خزانه‌داری این کشور، اعمال سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای ممکن را بر شرکت‌های باتری‌سازی چینی با هدف گرفتن اعتبار مالیاتی در تهیه وسایل الکتریکی خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85290464/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86