سقوط بهمن در افغانستان ۸ کشته بر جای گذاشت


تهران- ایرنا- سقوط بهمن در شمال شرق افغانستان دست‌کم ۸ کشته بر جای گذاشت و ۳۰ نفر نیز مفقود شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391688/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA