سفیر ایران ؛ مواضع دولت و ملت اندونزی درحمایت از آرمان فلسطین را ستود


تهران – ایرنا – محمد بروجردی سفیر ایران در اندونزی روز دوشنبه در دیدار با رییس مجلس مشورتی خلق این کشور ؛ مواضع دولت و ملت اندونزی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین را ستود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282559/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86