سفر هیات عالی رتبه چین به کره شمالی


تهران – ایرنا – به گفته هو ژائومینگ، سخنگوی بخش ارتباط بین الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، لی هنگ جونگ رهبر این حزب و هیات همراهش قرار است با سفر به پیونگ یانگ در مراسم هفتادمین سالگرد پایان جنگ کره شرکت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180164/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C